ارزیابی ماسک در اروپا و آمریکا

در اروپا ماسک‌های جراحی تحت آیین‌نامه‌ها و استانداردهای CE مورد بررسی قرار می‌گیرند. طی این استانداردها پوشش دهی مناسب بینی، دهان و صورت و ایجاد محافظت کامل جهت جلوگیری از تبادل عوامل عفونت‌زا بسیار مورد اهمیت قرار دارد. میزان جلوگیری از عبور باکتری، جریان هوا، استریل بودن و زیست سازگاری از دیگر فاکتورهای تعیین‌کننده در تأیید ماسک‌های جراحی هستند. ماسک‌های جراحی به دلیل حساسیت بالای کاربردی که دارد، ممکن [...]